Przeskocz do treści

Kto nie zdążył skorzystać z przedłużonego z trzech do pięciu miesięcy programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" może teraz zgłaszać się do samorządów o tzw. przywrócenie terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie. Szczegóły wraz z załącznikami na stronie PFRONu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/panstwowy-fundusz-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-informuje-ze-zarzad-pfron-podjal-decy/

         Kolejny raz Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o czasowym zawieszeniu działalności warsztatów terapii zajęciowej.  

DECYZJA

         Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Czytaj dalej... "Przedłużenie czasowego zawieszenia działalności WTZ (do 6 listopada 2020)"

DECYZJA

Na podstawie art. 1 Ih ust. I i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) Czytaj dalej... "Decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego: czasowe zawieszenie działalności WTZ, w terminie od 20 do 23 października 2020 r"

 
w związku z tym, że od 10 października cała Polska jest objęta strefą żółtą, informuję iż mogą nastąpić zmiany dotyczące procedur związanych z zapobieganiem Covid-19 w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Na bieżąco będziemy podejmować decyzje zgodnie z wytycznymi GIS, MZ oraz informować Państwa o zmianach. Jednocześnie przypominam o obowiązku stosowania osłony ust i nosa w przestrzeni wspólnej oraz publicznej, a także zachowaniu dystansu. Z wyrazami szacunku oraz życzeniami zdrowia
Kierownik WTZ Ludwik Jesionowski

Do 31 sierpnia PFRON przyjmuje wnioski o dofinansowania w ramach modułu I programu „Aktywny samorząd”. W ramach tego modułu programu PFRON wspiera zakup wózka lub skutera o napędzie elektrycznym czy sprzętu elektronicznego.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/do-31-sierpnia-wnioski-o-dofinansowanie-wozka-inwalidzkiego/?fbclid=IwAR0jNLXvuwySgT1_Hb6k2mockLfQAgx7OU1EujsRG5ctvumz28fb7zAquLk

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wstrzymana do 24 maja. Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego mamy kolejne "czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w terminie od 11 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r., w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) dziennych domach i klubach seniora, w tym placówek działających w ramach Programu „Senior+”;
c) środowiskowych domach samopomocy;
d) warsztatach terapii zajęciowej."
żródło: Decyzja Wojewody W-M z 7 maja 2020 r.-zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/decyzja-wojewody-w-m-z-7-maja-2020-r-zawieszenie-dzialalnosci-w-placowkach-wsparcia-dziennego?fbclid=IwAR2-XGj1IhUd_kwhShgVBA92YY-aZ3laM-wlpRocJ1b54kDZ6YRc2tJSZjA