Przeskocz do treści

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemii Wojewoda Warmińsko- Mazurski podjął decyzję o kontynuacji zawieszenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej do 4 grudnia 2020 r.

Treść decyzji na naszym facebooku

         Kolejny raz Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o czasowym zawieszeniu działalności warsztatów terapii zajęciowej.  

DECYZJA

         Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Czytaj dalej... "Przedłużenie czasowego zawieszenia działalności WTZ (do 6 listopada 2020)"

DECYZJA

Na podstawie art. 1 Ih ust. I i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) Czytaj dalej... "Decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego: czasowe zawieszenie działalności WTZ, w terminie od 20 do 23 października 2020 r"