Przeskocz do treści

Pracownia metalowo-elektryczna

Instruktor Tomasz Paździerski

W pracowni prowadzona jest terapia pracą. Na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnicy kształtują umiejętności zawodowe i społeczne.
Wyposażenie pracowni przypomina warsztat ślusarski. Indywidualnie, w parach lub grupowo wykonujemy wyroby metalowe. Najczęściej wykorzystywanymi materiałami są blachy i druty. Wykorzystujemy także materiały z recyklingu np. puszki i kapsle. Dzięki dobremu wyposażeniu pracowni w urządzenia i narzędzia możemy tworzyć ciekawe, skomplikowane technicznie prace. Wykonujemy też proste prace elektryczne takie jak wykonanie przedłużacza, wymiana wtyczki itp. W pracowni ważne są relacje pomiędzy uczestnikami terapii. Wzajemny szacunek i umiejętność współpracy.
Podczas pracy z metalem występują zagrożenia. Dlatego każdy przed przystąpieniem do pracy musi założyć odzież ochronną i poznać podstawy bezpiecznej pracy sprzętem, którego będzie używał.
Umiejętność posługiwania się narzędziami i urządzeniami wzmacnia poczucie własnej wartości, poczucia sprawczości i samodzielności. Zwłaszcza podczas kiermaszów i wystaw, kiedy osoby z „zewnątrz” doceniają naszą pracę.

.