Przeskocz do treści

O nas

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce to organizacja pozarządowa, która zajmuje
się osobami z niepełnosprawnościami, od lat dziecięcych po dorosłe życie,
kiedy wygasa już obowiązek edukacyjny.
Właśnie dla tych dorosłych osób, Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii
Zajęciowej. To placówka, gdzie odbywa się szeroko rozumiana rehabilitacja
społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Warsztat jest prowadzony przez Stowarzyszenie od 2004 roku. Ma swoją
siedzibę na ul. Bałtyckiej 45. Budynek jest obecnie w końcowym stadium
modernizacji i rewitalizacji i już wkrótce nasi uczestnicy odczują ogromny
skok jakościowy warunków lokalowych.

Zajęcia terapeutyczne pozwalają naszym uczestnikom odnajdować się często
w trudnym dla nich świecie. Pomagają im komunikować się mimo trudności w
komunikowaniu, wyrażać emocje w przeróżny sposób, nie tylko werbalny.
Cieszyć się własnymi talentami, pokazywać je światu i być dumnym artystą,
twórcą, pracownikiem. Otwierać coraz to nowe okna na świat, który czasami nie
jest jeszcze gotowy na spotkania z nimi. Być najwspanialszymi córkami i
synami dającymi radość swoim rodzicom i bliskim.
Robić milowe kroki do świata, w którym jest praca, czas na zabawę i
odpoczynek, poczucie bycia ważnym i choć w części odpowiedzialnym za
swoją przyszłość.

W warsztacie jesteśmy przewodnikami i przyjaciółmi dla każdego
potrzebującego wsparcia.