Przeskocz do treści

Pokaz filmów „Prison Movie”

W ramach szerzenia idei Festiwalu International Film Festival „Prison Movie” , który odbywa się w Olsztynie od 2013 roku, mogliśmy obejrzeć filmy o tematyce więziennej. Jest to jedyny taki festiwal na świecie. Pokaz kilku filmów oraz teledysków przygotował dla nas mjr Jarosław Witek, rzecznik prasowy olsztyńskiego więziennictwa. Cykl spotkań filmowych po corocznej Gali Finałowej Festiwalu zakłada dotarcie do jak najszerszej widowni z produkcjami, które niosą pozytywne zmiany w świadomości, postępowaniu i zachowaniu bohaterów filmu. Pokazy filmowe odbywają się m.in. u studentów, młodzieży szkolnej, wychowanków zakładów poprawczych, podopiecznych domów dziecka, słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku oraz skazanych zakładów karnych okręgu olsztyńskiego. Celem tej kampanii jest przeciwdziałanie złym wyborom życiowym młodych ludzi, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem prawa i groźbą pobytu w więzieniu. Szczególnym celem projektu jest promowanie pozytywnych zachowań społecznych mających wpływ na przyszłość każdego z nas.
Od początku festiwalu,zaprezentowano ponad 100 filmów z Polski oraz z innych krajów: USA,Kolumbii, Łotwy, Węgier, Słowacji, Izraela, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Serbii. Wśród prezentowanych dzieł znalazły się też filmy wykonane przez ludzi znających zagadnienia penitencjarne od środka: wychowawców, psychologów i skazanych.
Co roku podczas uroczystej gali przyznawane jest Grand Prix w kategorii produkcja profesjonalna i w kategorii produkcja amatorska, ponadto nagroda dla filmu za szczególne walory resocjalizacyjne oraz dla najlepszego filmu zagranicznego. Laureaci otrzymują cenne nagrody rzeczowe, ale przede wszystkim statuetki „Dobrego Łotra”. Organizatorami „Prison Movie” są: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie i Areszt Śledczy w Olsztynie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *