Przeskocz do treści

Psycholog

Psycholog Ewelina Kossakiewicz

Jednym z głównych zadań psychologa jest określenie przy pomocy wystandaryzowanych narzędzi psychometrycznych poziomu umiejętności każdego uczestnika. Jest to bardzo pomocne w ocenie, jakimi mocnymi stronami dysponuje podopieczny, a które z jego umiejętności, czy zdolności, wymagają wsparcia i dodatkowego treningu. W Warsztacie pomoc psychologa realizowana jest najczęściej w formie indywidualnych spotkań. Często odbywa się to w formie interwencji w razie trudności, czy osobistych problemów, gdyż każdy dzień przynosi nowe wyzwania i przeszkody, które możemy pokonać wspólnymi siłami. Na takim spotkaniu mile widziany jest każdy z uczestników. Ten czas przeznaczamy na omówienie każdej sprawy, z jaką zgłasza się podopieczny. Tematy rozmów są różne. Rozwiązywane są tu trudności interpersonalne, omawiane problemy domowe. Ustalane są tu także strategie działań radzenia sobie w czynnościach dnia codziennego. W ramach pomocy psychologicznej odbywają się zajęcia w oparciu o realizację Indywidualnego Programu Rehabilitacji.
Należą do nich np.:
- umiejętność podejmowania decyzji,
- radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
- rozwijanie samoświadomości,
- poszerzanie i utrwalanie wiadomości ogólnych o bliższym i dalszym otoczeniu
- motywacji do pracy i współpracy z innymi.
Praca psychologa polega również na dokonywaniu kompleksowej oceny możliwości psychofizycznych podopiecznych WTZ. Są to badania diagnostyczne wykorzystywane w celach orzecznictwa, leczenia, czy adaptacji zawodowej oraz dostosowania wymagań zawartych w Indywidualnych Programach Rehabilitacji. Zadaniem psychologa jest także współpraca z innymi instruktorami. Również mile widzianymi gośćmi w gabinecie psychologa są rodzice i opiekunowie naszych podopiecznych.