Przeskocz do treści

Zapraszamy do naszej "Galerii Pod Jabłonką". Po raz kolejny tylko online. Tym razem możemy obejrzeć wystawę „Kiutedjkmy” Adama Wyżlica.
Artysta urodził się w 1972 roku. Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Dyplom uzyskał w 2017roku w pracowni fotografii prof. hab. Janusza Połoma oraz aneks w pracowni malarstwa dr Marzeny Huculak. Malarz, grafik, fotograf, rysownik, rzeźbiarz, animator kultury. Twórczość artystyczną autor traktuje jako pasję. Tworzy nie tylko dla przyjemności. Za swój wielki skarb uważa publiczność, której sugestie są dla niego bardzo ważne, pozwalają na dynamiczny rozwój artystyczny. Dziś Adam Wyżlic ma na swoim koncie kilkanaście wystaw indywidualnych m.in. w Ostródzie, Olsztynie, Dobrym Mieście, Szczytnie, Warszawie i trzydzieści zbiorowych. Jest również pomysłodawcą tytułu - Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Współczesnej - Kiodygresy.

www.adamwyzlic.blogspot.com

Nasi koledzy odebrali dziś z rąk Kierownika Pana Ludwika Jesionowskiego nagrody, które otrzymali w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni”. Przypomnijmy, że Jakub Szałkowski zajął III miejsce w kategorii fotografia – w etapie wojewódzkim. Natomiast wyróżnienie w kategorii grafika i rysunek otrzymał Wojciech Margiewicz. Praca Jakuba będzie również prezentowana podczas etapu Ogólnopolskiego, który odbędzie się w Warszawie. Jeszcze raz serdecznie Wam i Waszym instruktorom Pani Edycie i Pani Oli GRATULUJEMY!

Kto nie zdążył skorzystać z przedłużonego z trzech do pięciu miesięcy programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" może teraz zgłaszać się do samorządów o tzw. przywrócenie terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie. Szczegóły wraz z załącznikami na stronie PFRONu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/panstwowy-fundusz-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-informuje-ze-zarzad-pfron-podjal-decy/

 
w związku z tym, że od 10 października cała Polska jest objęta strefą żółtą, informuję iż mogą nastąpić zmiany dotyczące procedur związanych z zapobieganiem Covid-19 w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Na bieżąco będziemy podejmować decyzje zgodnie z wytycznymi GIS, MZ oraz informować Państwa o zmianach. Jednocześnie przypominam o obowiązku stosowania osłony ust i nosa w przestrzeni wspólnej oraz publicznej, a także zachowaniu dystansu. Z wyrazami szacunku oraz życzeniami zdrowia
Kierownik WTZ Ludwik Jesionowski

Do 31 sierpnia PFRON przyjmuje wnioski o dofinansowania w ramach modułu I programu „Aktywny samorząd”. W ramach tego modułu programu PFRON wspiera zakup wózka lub skutera o napędzie elektrycznym czy sprzętu elektronicznego.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/do-31-sierpnia-wnioski-o-dofinansowanie-wozka-inwalidzkiego/?fbclid=IwAR0jNLXvuwySgT1_Hb6k2mockLfQAgx7OU1EujsRG5ctvumz28fb7zAquLk

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wstrzymana do 24 maja. Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego mamy kolejne "czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w terminie od 11 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r., w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) dziennych domach i klubach seniora, w tym placówek działających w ramach Programu „Senior+”;
c) środowiskowych domach samopomocy;
d) warsztatach terapii zajęciowej."
żródło: Decyzja Wojewody W-M z 7 maja 2020 r.-zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/decyzja-wojewody-w-m-z-7-maja-2020-r-zawieszenie-dzialalnosci-w-placowkach-wsparcia-dziennego?fbclid=IwAR2-XGj1IhUd_kwhShgVBA92YY-aZ3laM-wlpRocJ1b54kDZ6YRc2tJSZjA

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania ( przez okres co najmniej 5-ciu kolejnych następujących po sobie dni roboczych ) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Film pokazuje jak złożyć wniosek: 

"Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy."
Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej.